Kompletny wykaz dokumentów obowiązujących dla wybranych parametrów umowy.

Uwagi:
  1. Kompletny wykaz dokumentów zawiera dokumenty obowiązujące podczas zawierania umowy na konkretnych warunkach i w określonym dniu.
  2. Pliki są udostępniane w ogólnodostępnym formacie PDF. Aby otworzyć plik należy posiadać zainstalowany czytnik plików formatu PDF np. Adobe Reader dostępny do pobrania bezpłatnie z witryny http://get.adobe.com/reader/
  3. Pobranie kompletu plików jest realizowane przez udostępnienie do zapisania pliku archiwum skompresowanego w formacie zip. Do jego otwarcia wymagane jest posiadanie zainstalowanego programu umożliwiającego otwarcie plików archiwum, np. 7zip do pobrania bezpłatnie ze strony http://www.7-zip.org/